suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Förlossningstjänster

 • Tjänst
 • 10 kommuner
 • Offentlig tjänst

Kvinnosjukdomar och förlossningstjänster omfattar bland annat specialsjukvård för kvinnosjukdomar, struktur- och ultraljudsundersökningar av foster samt vård för gravida, föderskor och nyfödda.

Du får vård:

 • Vid kvinnokliniken, där vi erbjuder vård av god kvalitet för gravida, föderskor och deras nyfödda samt för kvinnor som behöver specialsjukvård för kvinnosjukdomar.
 • Mödrapolikliniken, som är en del av kvinnokliniken. Vid mödrapolikliniken görs de tidiga struktur- och ultraljudsundersökningarna med modern ultraljudsutrustning. Till polikliniken remitteras gravida kvinnor som behöver specialsjukvård för undersökning och uppföljning.
 • Vid bäddavdelningen för kvinnosjukdomar och föderskor vårdar vi kvinnor som lider av kvinnosjukdomar samt gravida och föderskor. Patienternas ålder varierar från unga kvinnor till långt upp i hög ålder.
 • Vid polikliniken för kvinnosjukdomar, som fungerar som mottagning samt special- och ingreppspoliklinik. Till Polikliniken för kvinnosjukdomar hör Urogynekologiska polikliniken, Infertilitetspolikliniken, Onkologiska polikliniken samt Ingreppspolikliniken. Vid polikliniken för kvinnosjukdomar finns även sexualterapeutens mottagning.
 • Vid urogynekologiska polikliniken, där vi undersöker och handleder patienter med inkontinens samt ger vårdanvisningar.
 • Vid infertilitetspolikliniken, där vi planerar och genomför behandlingar i samarbete med olika barnlöshetskliniker. Dessutom följer polikliniken upp till exempel patienter med endometrios.
 • Vid onkologiska polikliniken, där vi genomför behandlingar av gynekologisk cancer och uppföljning i enlighet med nivåstruktureringen av specialsjukvården.
 • Vid ingreppspolikliniken, där vi genomför mångsidiga hysteroskopiska ingrepp som t.ex. bortoperering av myom och polyper.
 • Vid hemsjukhuset för kvinnor och barn, som erbjuder läkarledd specialsjukvård i familjens hem och vid barnmorskepolikliniken. Patienterna kan vara barn och kvinnor i olika åldrar.

Gör så här

För att få vård inom specialsjukvården behöver du remiss från hälsocentralläkaren eller en privatläkare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 20.9.2021