suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Förlängd läroplikt

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det på grund av svårt handikapp eller sjukdom inte är möjligt för honom eller henne att på nio år uppnå de fastställda målen. Beslutet om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten inleds.

Den förlängda läroplikten inleds vanligtvis det år som barnet fyller sex år.

Vårdnadshavaren beslutar om barnet som femåring ska delta i den förskoleundervisning som föregår läroplikten. Som sexåring är barnet läropliktigt.

För vem och på vilka villkor

Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det inte är möjligt för henne eller honom att på nio år uppnå de fastställda målen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 19.5.2022