suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Förgröningsstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Målet med förgröningsstödet är att öka de miljövänliga jordbruksmetoderna. Tre krav måste uppfyllas för att få stödet: diversifiering av grödor, bevarande av permanent gräsmark och områden med ekologiskt fokus.

Du kan ansöka om förgröningsstöd årligen i samband med den årliga ansökan i tjänsten Vipu eller på blankett 101B.

Gör så här

Stödet ansöker man om årligen i tjänsten Vipu eller på blankett 101B. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

För vem och på vilka villkor

Förgröningsstöd kan fås av jordbrukare som har stödberättigad jordbruksmark. Stödbeloppet bygger på den stödberättigande arealen och antalet stödrätter under ansökningsåret

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021