suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Förfrågan om plansituationen och planutdrag

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Den gällande detaljplanen föreskriver vad som kan byggas på en tomt. Information om gällande detaljplaner fås från geodatatjänsten för planläggningen. Ett officiellt detaljplaneutdrag ska dock alltid beställas från Sibbo kommun för planeringen.

Det byggande som tillåts av planen tolkas i sista hand av Sibbo kommuns byggnadstillsyn.

Gör så här

Planutdraget kan du beställa med beställningsblanketten för planutdrag.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Officiellt planutdrag: 8 euro

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 15.3.2021