suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Förfrågan om plansituationen och planutdrag

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Den gällande detaljplanen föreskriver vad som kan byggas på en tomt. Information om gällande detaljplaner fås från geodatatjänsten för planläggningen. Ett officiellt detaljplaneutdrag ska dock alltid beställas från Sibbo kommun för planeringen.

Ett officiellt planutdrag behövs bland annat för att ansöka om bygglov. Ett planutdrag kan beställas med en e-blankett på Sibbo kommuns webbplats.

Det byggande som tillåts av planen tolkas i sista hand av Sibbo kommuns byggnadstillsyn.

Gör så här

Beställ ett officiellt planutdrag från Sibbo kommun med en e-blankett.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Officiellt planutdrag: 8 euro

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.2.2020