suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Förflyttningstillstånd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förflyttningstillstånd beviljas för tillfällig förflyttning eller användning av ett fordon och omfattar förflyttningsmärken som ska fästas på fordonet och trafikförsäkring.

Ett förflyttningstillstånd är fordonsspecifikt och beviljas på ansökan vid ett besiktningsställe som utför registreringar eller vid vissa tullkontor (www.tulli.fi/sv).

Förflyttningstillstånd kan beviljas för

- ett fordon som inte har genomgått första registrering

- ett avställt fordon

- ett påställt fordon för körning till besiktning eller en verkstad då fordonet har belagts med användnings- eller körförbud.

Förflyttningstillståndet ska medföras under körning.

Gör så här

Du kan ansöka om förflyttningstillstånd vid besiktningsställen som utför registreringar eller vid vissa tullkontor (www.tulli.fi/sv).

Du kan fylla i ansökan om förflyttningstillstånd (B401) antingen på förhand eller vid besiktningsstället eller tullkontoret. Fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökan – även fordonets tillverkningsnummer. Beakta att ett förflyttningstillstånd beviljas tidigast sju dagar innan giltighetstiden börjar och att du ska kunna styrka din identitet i samband med ansökan.

För vem och på vilka villkor

- fordonet har varken obetald fordonsskatt eller tilläggsskatt

- fordonet är lämpat för trafik

- fordonet har en sådan konstruktion och utrustning, är i ett sådant skick och har sådana övriga egenskaper att det är säkert

en förflyttningsförsäkring har tecknats för fordonet eller sökanden har en giltig trafikförsäkring

- fordonet har ett tillverkningsnummer

- fordonet har tillstånd från Skatteförvaltningen ifall att bilskatten inte är betald.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.11.2021