suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Företagshälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Till företagshälsovården hör att utreda arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på hälsan och säkerheten samt att förebygga hälsorisker förknippade med arbetet. Inom företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga. Vid behov hänvisas arbetstagaren till vård eller rehabilitering.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetstagare har rätt till företagshälsovård. Arbetsgivarna är skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård. Det är frivilligt för arbetsgivarna att ordna hälso- och sjukvård. Företagare och andra som arbetar självständigt kan ordna sin egen företagshälsovård på önskat sätt.

Till företagshälsovården hör att utreda arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på hälsan och säkerheten samt att förebygga hälsorisker förknippade med arbetet. Inom företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga. Vid behov hänvisas arbetstagaren till vård eller rehabilitering.

Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovården själv eller tillsammans med andra. Arbetsgivaren kan också skaffa sig tjänster av olika aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Kommunen är skyldig att ordna företagshälsovårdstjänster för företag som är verksamma inom kommunen om dessa så önskar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 15.9.2021