suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Företagens samarbetsnätverk

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vi erbjuder ditt företag stöd i att bygga upp underleverantörs- och samarbetsnätverk. Våra experter ger dig handledning och redskap för att skapa nätverk.

Vi känner till regionens näringsliv och befintliga nätverk – via oss får du kontakt med aktörerna i regionen. Vi ordnar också olika tillställningar för nätverkande.

Via Vasaregionens Utveckling Ab VASEK når du regionens nätverk, vi har omfattande samarbets- och sakkunnignätverk i Vasaregionen. Om vi inte vet, vet vi vem som vet!

Gör så här

Kontakta oss.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasaregionens Utveckling Ab VASEK
Ansvarig för tjänstenVasaregionens Utveckling Ab VASEK
Område Vasaregionen (Korsholm, Korsnäs, Laihela, Malax, Storkyro, Vasa, Vörå)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Uppdaterad: 26.11.2020