suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Företagens samarbetsnätverk

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Vi erbjuder ditt företag stöd i att bygga upp underleverantörs- och samarbetsnätverk. Våra experter ger dig handledning och redskap för att skapa nätverk.

Vi känner till regionens näringsliv och befintliga nätverk – via oss får du kontakt med aktörerna i regionen. Vi ordnar också olika tillställningar för nätverkande.

Företagarens liv är ofta hektiskt och ibland även ensamt. Ett nätverk är särskilt för ensamföretagare en viktig resurs. Nätverket stöder företagaren och hjälper till att orka.

Med hjälp av ett nätverk kan du utveckla nya funktioner och tjänster samt skapa konkurrensfördelar. Dessutom kan samarbetet öka din trovärdighet i en potentiell kunds ögon och hjälper dig att lyckas bättre i konkurrensutsättningar.

Ett nätverk uppstår inte av sig självt. Att skapa och utveckla ett nätverk kräver motivation och viljan att samarbeta. Vi har också ett brett spektrum av partners, som fungerar som tillväxtvänner för företag. Vi organiserar året runt företagarevenemang, företagsträffar och mångsidiga utbildningar. Vi samarbetar med branschorganisationer och företagsmentorer, och vi hjälper dig att hitta lämpliga företagspartners.

Sibbo kommun producerar företagstjänster i samarbete med Utvecklingscentret för Mellersta Nyland.

Gör så här

Sibbo kommun producerar företagstjänster i samarbete med Utvecklingscentret för Mellersta Nyland. Du kan bekanta dig med tjänsterna och evenemangen på utvecklingscentrets webbplats eller ta kontakt per telefon eller e-post. I Sibbo kommuns nyhetsbrev får du mer information om företagsevenemang.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 13.9.2021