suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Föregripande barnskyddsanmälan

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Jakobstads social- och hälsovårdsverket
Område: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet, bör man före barnets födelse göra en föregripande barnskyddsanmälan. En föregripande barnskyddsanmälan bör således göras i situationer där den som gör anmälan har säkra uppgifter om t.ex. att den blivande mamman eller pappan har rusmedelsproblem, en allvarlig mental störning eller avtjänar ett frihetsstraff. Enbart misstanke om användning av rusmedel är inte en tillräcklig grund för att göra en föregripande anmälan.

En föregripande anmälan görs till vuxensocialarbetet eller utanför tjänstetid till socialjouren. Enligt 40 a § i socialvårdslagen ska behovet av socialservice i brådskande fall bedömas utan dröjsmål. Bedömningen av brådskande servicebehov görs av jourhavande socialmyndighet.


Gör så här

En föregripande anmälan görs till vuxensocialarbetet eller utanför tjänstetid till socialjouren. Enligt 40 a § i socialvårdslagen ska behovet av socialservice i brådskande fall bedömas utan dröjsmål. Bedömningen av brådskande servicebehov görs av jourhavande socialmyndighet.


Servicen tillhandahålls av: 
Jakobstads social- och hälsovårdsverket