suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Föregripande barnskyddsanmälan

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet, bör man före barnets födelse göra en föregripande barnskyddsanmälan. En föregripande barnskyddsanmälan bör således göras i situationer där den som gör anmälan har säkra uppgifter om t.ex. att den blivande mamman eller pappan har rusmedelsproblem, en allvarlig mental störning eller avtjänar ett frihetsstraff. Enbart misstanke om användning av rusmedel är inte en tillräcklig grund för att göra en föregripande anmälan.

En föregripande anmälan görs till vuxensocialarbetet eller utanför tjänstetid till socialjouren. Enligt 40 a § i socialvårdslagen ska behovet av socialservice i brådskande fall bedömas utan dröjsmål. Bedömningen av brådskande servicebehov görs av jourhavande socialmyndighet.

Gör så här

En föregripande anmälan görs till vuxensocialarbetet eller utanför tjänstetid till socialjouren. Enligt 40 a § i socialvårdslagen ska behovet av socialservice i brådskande fall bedömas utan dröjsmål. Bedömningen av brådskande servicebehov görs av jourhavande socialmyndighet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 13.8.2020