suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Förebyggande hembesök

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Förebyggande hembesök är avsedda för äldre som bor hemma och syftar till att stödja äldre i att upprätthålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt och erbjuda dem information om tillgängliga tjänster.

Vid bedömningar som görs under ett förebyggande hembesök betonas kartläggning av riskfaktorer som förebådar nedsatt funktionsförmåga (ett instabilt hälsotillstånd, riklig medicinering, ett svagt näringstillstånd, otrygghet, brist på sociala kontakter eller smärta). Under ett hembesök gör man tillsammans med klienten också en bedömning av boendesäkerheten och en kartläggning av eventuellt hjälpmedelsbehov osv. Bedömningarna görs genom tester, diskussion och genom observation. Genom att utnyttja den information man fått skapas en helhetsbild av klientens eventuella, individuella servicebehov.

Inom klienthandledning och öppenvårdstjänster för äldre används datasystemet RAI vid planering, bedömning och utveckling av service som främjar rehabilitering. Hembesöket görs av en servicehandledare och service erbjuds både på finska och på svenska.

En servicehandledare fungerar som ansvarsperson för en sådan äldre person som bor hemma och som inte omfattas av annan service. Hembesöket är alltid frivilligt och avgiftsfritt för klienten.

För vem och på vilka villkor

Förebyggande hembesök erbjuds personer som fyllt 80 och som bor i Soites område. Hembesöket är alltid frivilligt och avgiftsfritt för klienten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Hembesöket är alltid frivilligt och avgiftsfritt för klienten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Halso, Kannus, Kannus, Karleby, Karleby, Kaustby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Lestijärvi, Perho, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Toholampi, Vetil, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 30.9.2021