suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Förebyggande alkohol- och drogarbete

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med det förebyggande alkohol- och drogarbetet är att förebygga och minska missbruket av rusmedel (alkohol, droger, läkemedel) och sociala, psykiska och fysiska olägenheter som är förknippade med missbruk, och att främja missbrukarnas och deras närståendes funktionsförmåga och trygghet.

Rusmedelsarbetaren hjälper personer med rusmedelsproblem och deras närstående i fråga om olika rusmedels-, drog-, läkemedels- och spelberoenden. Tjänsterna består av stöd och rådgivning samt hänvisning till olika tjänster inom social- och hälsovården och till öppenvårdens stödåtgärder som erbjuds på basis av behovet av hjälp, stöd och vård.

A-kliniken ger yrkesövergripande hjälp för personer med rusmedels- och beroendeproblem samt hjälper i mån av möjlighet även deras närstående. Problemen kan ha att göra med alkohol, droger, läkemedel, spel- och annan beroende eller en kombination av dessa. Klientskapet baserar sig på frivillighet och i vården betonas förtroligt samarbete med klienten och hens närståendenätverk.

Nuotta erbjuder hjälp för ungdomar och deras familjer när man oroar sig över den ungas rusmedelsanvändning eller beroende. Vården baserar sig på frivillighet och konfidentialitet. I vården beaktas den ungas och familjens livssituation i sin helhet, och med varje klientfamilj kommer man överens om en vårdhelhet som motsvarar dess behov.

Man kan även komma för vård i förebyggande syfte om man misstänker att man håller på att förlora kontrollen över användningen av rusmedel.

För vem och på vilka villkor

Man kan anmäla sig som klient hos A-kliniken utan remiss och, om man vill, kan man även komma till mottagningen med familjen/en närstående. Servicen är avgiftsfri för klienter från Karleby och Kronoby.

Det är önskvärt att man kontaktar Nuotta redan i ett tidigt skede. Problemet behöver inte vara allvarligt för att man ska kunna söka hjälp. Besöken är avgiftsfria för klienten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med det förebyggande alkohol- och drogarbetet är att förebygga och minska skadorna av användning av alkohol, droger, tobak och läkemedel. Samtidigt förbättras invånarnas hälsa, välfärd och säkerhet. Till det förebyggande arbetet hör också till exempel rådgivning om spelberoende och annat beroende.

Kommuner, föreningar, företag, polisen och andra statliga myndigheter utför förebyggande rusmedelsarbete tillsammans.

I det förebyggande rusmedelsarbetet ska även skador som vållats andra än de som använder rusmedel tas i beaktande.

Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 24.7.2020