suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Förberedande undervisning erbjuds barn och ungdomar med invandrarbakgrund som inte kan finska tillräckligt bra för att kunna studera på finska.

Inom den förberedande undervisningen studerar eleverna finska och dessutom centrala begrepp inom andra läroämnen. Det utarbetas ett studieprogram för alla elever. Eleverna deltar i undervisningen i de olika ämnena redan under den förberedande undervisni ...

Gör så här

Fostrans- och utbildnings... - E-postservice vid fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning: koulutusneuvonta@hel.fi

För vem och på vilka villkor

Förberedande undervisning kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska och övrig beredskap inte är tillräcklig för studier inom förskole- och grundläggande utbildningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förberedande utbildning för invandrare eller barn och unga med invandrarbakgrund främjar integration, språkkunskaper och inlärning i läroämnens innehåll. Eventuella studier i det egna modersmålet främjar inlärningsfärdigheter och stärker den kulturella identiteten samt skapar en grund för inlärning av finska och/eller svenska.

Undervisning ges i minst 900 timmar till 6-10 åringar och till äldre än så i minst 1 000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att övergå till den grundläggande utbildningen redan innan timantalet uppfylls, om elevens färdigheter och beredskap tillåter det. Det är frivilligt för kommunerna att ordna förberedande utbildning.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 8.6.2023