suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förarbevis för förare inom spårtrafiken

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett förarbevis visar att dess innehavare har den allmänna behörigheten för att fungera som förare. Förarbeviset styrker att personen uppfyller de minimikrav på hälsotillstånd och psykiska egenskaper som fastställs i lagen och att han/hon är lämplig för uppgiften som förare. Föraren ska alltid ha med sig förarbeviset när han/hon bedriver trafik.

Uppgifter som förare av rullande materiel omfattar ti ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

För att förarbevis ska kunna beviljas ska sökanden uppfylla följande förutsättningar som anges i lagen:

Sökanden är minst 18 år gammal.

Sökanden har åtminstone avlagt en utbildning på andra stadiet.

Sökanden har avlagt den utbildning som krävs för förarbevis (intyg från läroanstalten) och fått ett intyg av en av Traficom godkänd examinator över godkänt avläggande av det prov som krävs för förarbevis.

Sökanden har fått ett läkarintyg av en järnvägsläkare godkänd av Traficom som visar att hans eller hennes hälsotillstånd uppfyller kraven.

Sökanden har fått ett positivt utlåtande om sin lämplighet av en järnvägspsykolog som Traficom godkänt.

Sökanden är lämplig för uppgiften. Sökanden har inte gjort sig skyldig till sådana brott som anges i 23 kap. i strafflagen eller i 175 § i spårtrafiklagen 1302/2018 och som enligt Traficoms bedömning visar att sökanden inte är lämplig för uppgiften som förare.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.5.2022