suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

FöPL – vad kostar pensionsförsäkring för företagare och vad omfattar den?

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med vår FöPL-räknare kan du beräkna hur din arbetsinkomst och olika betalningsalternativ påverkar försäkringsavgiften. Räknaren visar även hur din ålder, en eventuell rabatt för nya företagare, antalet betalningsrater och betalningstidpunkten påverkar avgiften. Räknaren ger dig även en uppskattning av FöPL-försäkringsavgiften och nivån på ditt pensionsskydd.

Pensionsförsäkringen för företagare, det vill säga FöPL, är obligatorisk för alla företagare. FöPL utgör grunden för företagarnas social- och pensionsskydd. FöPL-arbetsinkomsten används för att beräkna din framtida pension, men även som grund för FPA:s dagpenningar, till exempel sjukdagpenning och föräldradagpenning. Även ersättningen för inkomstbortfall från företagarens olycksfallsförsäkring bygger på arbetsinkomsten. FöPL används även för att fastställa hur mycket man som företagare får i inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Som företagare får du själv bedöma FöPL-arbetsinkomsten, det vill säga det ekonomiska värdet på dina arbetsinsatser på årsnivå. Arbetsinkomsten ska minst motsvara den lön som skulle betalas till en arbetstagare med samma kompetens för samma uppgifter.

FöPL-försäkringens omfattning och pris är samma oavsett arbetspensionsbolag. FöPL-avgiften är en viss procent av den fastställda arbetsinkomsten. Om du är ny som företagare eller har arbetat som företagare i mindre än fyra år får du dessutom en rabatt på 22 procent. Försäkringsavgiften är avdragbar i beskattningen. Du kan dra av FöPL-avgiften i antingen din personliga eller ditt företags beskattning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÖmsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Ansvarig för tjänstenÖmsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Uppdaterad: 23.6.2020