suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Flyttning av fordon som lämnats på landsväg

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralen i Lappland ansvarar på riksnivå för att utreda ägaruppgifterna till fordon som lämnats på landsväg och för beslut om flyttning och ersättning.

NTM-kan låta flytta bort ett fordon från landsvägen

  • om fordonet inte har flyttats från olycksplatsen inom två dygn efter en trafikolycka,
  • om ett fordon har parkerats på en väg i strid med en bestämmelse om parkering,
  • om ett parke ...

Gör så här

Du kan anmäla ett fordon som lämnats på landsvägen till Vägtrafikantlinjen. Ange i samband med anmälan var fordonet finns (kommun, adress, vägnummer eller namn) och registernummer eller fordonets identifikationsuppgifter.

Fordonet kan hämtas från upplaget inom 30 dagar från delfåendet av flyttningsbeslutet.

Den som hämtar fordonet måste visa upp kvitto på betald flyttningsavgift samt identitetsbevis.

Om ägaren inte inom 30 dagar efter delfåendet av flyttningsbeslutet hämtar fordonet som flyttats till ett upplag, övergår fordonet i den kommuns ägo från vars område fordonet har flyttats.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 2.1.2023