suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Flexibel grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Inom den flexibla grundläggande utbildningen studerar eleven delvis i skolan och delvis på arbetsplatser. Studierna omfattar också utflykter, studiebesök och lägerskolor. I klassen arbetar utöver läraren också en ungdomsledare. Det finns 10 elever i gruppen.

Man kan söka till flexklasserna en gång per läsår, på vårterminen, enligt en tidtabell som meddelas skilt. Sökanden fyller i en ansökningsblankett till vilken bifogas en rekommendation av elevvårdspersonalen.

Läraren, skolkuratorn och ungdomsledaren intervjuar sökandena. Sektorn för fostran och utbildning beslutar vilka elever som antas.

För vem och på vilka villkor

Elever som är minst 14 år, går i årskurserna 7–9 och riskerar att bli utan avgångsbetyg kan söka sig till den flexibla grundläggande utbildningen (flex). Sökanden ska ha minst ett år kvar av grundskolan och han eller hon måste vara motiverad och kunna dra nytta av funktionella arbetssätt.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den flexibla grundläggande utbildningen (JOPO) stöder högstadieelever, alltså elever på årskurserna 7-9, som riskerar att bli utan grundskoleutbildningens avgångsbetyg. I den flexibla grundläggande utbildningen betonas funktionalitet, användning av olika inlärningsmiljöer och inlärning i arbetet.

Förutom grundskolorna deltar kommunens ungdoms-, social- och hälsovårdsväsende samt yrkesläroverk, gymnasier och verkstäder för unga i ordnandet av flexibel grundläggande utbildning. Undervisningen sker i grupper.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.12.2021