suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Finska arbetarinstitutets kurser

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Kurser ordnas av varierande längd i de mest skilda ämnen. Dessutom ordnas föreläsningar och andra evenemang.

Du kan anmäla dig elektroniskt till huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut via Ilmonet-tjänsten.


Gör så här

Kursprogram och anmälningsanvisningar hittas på institutens webbplatser.


För vem och på vilka villkor

Medborgarinstituten är öppna för alla.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Medborgarinstituten erbjuder möjligheter för självständigt lärande och utvecklande av medborgarfärdigheter. I allmänhet leder studier vid medborgarinstitut inte till examen utan till studerandens mångsidiga utveckling, livslånga lärande, välfärd och aktiva medborgarskap.

En del av medborgarinstituten anordnar också grundläggande konstundervisning som baserar sig på läroplanen. Instituten erbjuder också universitetsstudier som är öppna för alla. Medborgarinstituten upprätthålls med tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller samfund. Upprätthållarna beslutar om undervisningsinnehållet självständigt. Vanligtvis fokuserar sig undervisningen på hantverk och hobbyer, språk och konstämnen. Undervisningen sker typiskt som gruppundervisning under kvällar och veckoslut. Undervisningen kan vara när- eller distansundervisning.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad