suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Finsk småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Daghemmen har öppet enligt behov mellan kl. 6.30 och 18.00. Daghem som är öppna kvällstid eller dygnet runt alla veckodagar är avsedda för barn som på grund av föräldrarnas arbete eller studier behöver skiftvård.

Man söker till småbarnspedagogiken senast fyra månader före vårdbehovet börjar eller genast man vet om det.

Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Barn i dagvårdsålder (ca.10 mån.-6 år) i Esbo. Barn i övriga kommuner i huvudstadsregionen (Helsingfors, Grankulla, Vanda) alltefter avtal kommuner emellan.

Man söker till småbarnspedagogiken senast fyra månader före vårdbehovet börjar eller genast man vet om det.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 24.10.2020