suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Finsk småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Daghemmen har öppet enligt behov mellan kl. 6.30 och 18.00. Daghem som är öppna kvällstid eller dygnet runt alla veckodagar är avsedda för barn som på grund av föräldrarnas arbete eller studier behöver skiftvård.

Man söker till småbarnspedagogiken senast fyra månader före vårdbehovet börjar eller genast man vet om det.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan dagvården inleds.

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Barn i dagvårdsålder (ca.10 mån.-6 år) i Esbo. Barn i övriga kommuner i huvudstadsregionen (Helsingfors, Grankulla, Vanda) alltefter avtal kommuner emellan.

Man söker till småbarnspedagogiken senast fyra månader före vårdbehovet börjar eller genast man vet om det.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En verksamhetsform inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet som ordnas i ett daghem.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och inlärning samt att främja barnets välbefinnande. På daghemmet utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Den kommunala daghemsvården kan vara antingen heltids- eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 29.6.2022