suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Fastställande av underhållsbidrag

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Underhållsansvaret för den av föräldrarna som inte bor med barnet slås fast genom ett underhållsavtal som fastställs av social- och hälsovårdsnämnden eller genom domstolsbeslut.

Då faderskapet har fastställts har barnet bland annat rätt till underhåll av fadern samt rätt att ärva sin far och släktingar på fädernet.

Avtalet kan göras på barnatillsyningsmannens eller byråsekreterarens mottagning, ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Som föräldrar till ett barn under 18 år kan ni i samband med skilsmässan komma överens om ert barns underhåll. Avtalet ska ingås skriftligen och lämnas för fastställelse till barnatillsyningsmannen i det välfärdsområde där barnets hemkommun är belägen.

Om barnet inte bor i Finland, fastställs avtalet inom det välfärdsområde där den underhållsskyldiges hemkommun är belägen. Råd och hjälp fås av barntillsyningsmannen.

Underhållsbidraget kan även godkännas genom domstolsbeslut. Beloppet av ett godkänt underhållsbidrag kan ändras om förhållandena förändras på ett väsentligt sätt.

Om underhållsbidraget är för litet eller om du som underhållsskyldig inte förmår betala bidraget, tryggas underhållet för barnet med underhållsstöd från FPA som ska sökas separat.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 24.10.2022