suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Fastställande av underhållsbidrag

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Vasa stad
Område: Vasa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Underhållsansvaret för den av föräldrarna som inte bor med barnet slås fast genom ett underhållsavtal som fastställs av social- och hälsovårdsnämnden eller genom domstolsbeslut.

Då faderskapet har fastställts har barnet bland annat rätt till underhåll av fadern samt rätt att ärva sin far och släktingar på fädernet.

Avtalet kan göras på barnatillsyningsmannens eller byråsekreterarens mottagning, där man kommer överens om underhållsavtalets innehåll.

Underhållsstödet och underhållsbidraget stiger med 0,47 procent från början av 2017. Förändringen är bunden till levnadskostnadsindex. Underhållsstödet är 155,50 euro per barn och månad från och med 1.1.2017.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föräldrar till ett barn under 18 år kan vid separation avtala om underhållet för barnet. Om barnet inte är bosatt i Finland, godkänns överenskommelsen i den underhållsskyldiges hemkommun. Råd och hjälp fås av kommunens barntillsyningsman.

Underhållsbidraget kan även godkännas genom domstolsbeslut. Beloppet av ett godkänt underhållsbidrag kan ändras om förhållandena förändras på ett väsentligt sätt.

Om underhållsbidraget är för litet eller om den underhållsskyldige inte förmår betala bidraget, tryggas underhållet för barnet med underhållsstöd från FPA som ska sökas separat.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad