suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Fastställande av underhållsbidrag för ett barn

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Barnets föräldrar ansvarar för barnets underhåll. Den förälder som barnet inte bor hos är skyldig att delta i barnets försörjning genom att erlägga underhållsbidrag. Underhållsbidraget fastställs i första hand genom ett avtal som görs upp och bestyrkas hos barnatillsyningsmannen.

När storleken på underhållsbidraget beräknas iakttas Justitieministeriets anvisning gällande bedömningen av storleken ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Som föräldrar till ett barn under 18 år kan ni i samband med skilsmässan komma överens om ert barns underhåll. Avtalet ska ingås skriftligen och lämnas för fastställelse till barnatillsyningsmannen i det välfärdsområde där barnets hemkommun är belägen.

Om barnet inte bor i Finland, fastställs avtalet inom det välfärdsområde där den underhållsskyldiges hemkommun är belägen. Råd och hjälp fås av barntillsyningsmannen.

Underhållsbidraget kan även godkännas genom domstolsbeslut. Beloppet av ett godkänt underhållsbidrag kan ändras om förhållandena förändras på ett väsentligt sätt.

Om underhållsbidraget är för litet eller om du som underhållsskyldig inte förmår betala bidraget, tryggas underhållet för barnet med underhållsstöd från FPA som ska sökas separat.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023