suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Fastställande av underhållsbidrag för ett barn

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Barnets föräldrar ansvarar för barnets underhåll. Den förälder som barnet inte bor hos är skyldig att delta i barnets försörjning genom att erlägga underhållsbidrag. Underhållsbidraget fastställs i första hand genom ett avtal som görs upp och bestyrkas hos barnatillsyningsmannen.

När storleken på underhållsbidraget beräknas iakttas Justitieministeriets anvisning gällande bedömningen av storleken på underhållsbidrag till barn. I beräkningen fastställer man barnets behov av underhåll och båda föräldrarnas försörjningsförmåga.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Som föräldrar till ett barn under 18 år kan ni vid separation avtala om underhållet för ert gemensamma barn. Överenskommelsen ska göras skriftligt och lämnas in till barnatillsynsmannen i barnets hemkommun för godkännande. Om barnet inte är bosatt i Finland, godkänns överenskommelsen i den underhållsskyldiges hemkommun. Råd och hjälp fås av kommunens barntillsyningsman.

Underhållsbidraget kan även godkännas genom domstolsbeslut. Beloppet av ett godkänt underhållsbidrag kan ändras om förhållandena förändras på ett väsentligt sätt.

Om underhållsbidraget är för litet eller om du som underhållsskyldig inte förmår betala bidraget, tryggas underhållet för barnet med underhållsstöd från FPA som ska sökas separat av barnets vårdnadshavare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022