suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Fastighetsservitut

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Till fördel för en fastighet kan ett varaktig servitut grundas på ett annat registerenhetsområde. Ett varaktigt servitut är bl.a. för väg, bilplatser, vatten-, avlopp-, el-, värme- eller annan dylik rörledning för placering och användning. Rättigheten grundas vanligen endast enligt avtal mellan sakägarna i servitutsförrättningen eller i samband med styckningsförrättningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 21.9.2020