suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Färdtjänst för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

För personer med svår funktionsnedsättning ordnas färdtjänst för att trygga deras rekreation, möjligheter att uträtta ärenden och arbetsresor i enlighet med handikappservicelagen. Färdtjänsten sker antingen med vanlig taxi eller med invataxi beroende på klientens behov.

Som svårt funktionshindrad anses den som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sju ...

Gör så här

Beslut om fastställande av svår funktionsnedsättning fattas av socialarbetare eller socialhandledare. Läkarutlåtande och hembesök som stöd för beslutet, då även den sökandes helhetssituation bäst kan bedömas. Ansökningar som gäller service för personer med funktionsnedsättning undersöks och bedöms alltid från fall till fall.

För vem och på vilka villkor

Personer som har speciellt svårt att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan använda kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter är berättigade till transporttjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Transporttjänsten är avsedd för personer med funktionsnedsättning, sjuka och mindre bemedlade äldre personer som inte kan använda kollektivtrafikmedel. Tjänsten kan utnyttjas för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktig och för rekreation i hemkommunen och närområdet. Resenären kan vid behov ha med sig en följeslagare.

Den som använder tjänsten kan till exempel resa med taxi, anropstaxi eller samtransport. Som transporttjänster ordnas nödvändiga och skäliga resor.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022