suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Färdtjänst för äldre

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Färdtjänst för äldre ordnas med färdtjänstbiljetter. Med färdtjänsten vill man stöda äldre så att de ska kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Dessutom vill man möjliggöra individuell och trygg färdtjänst för äldre.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Färdtjänst/Transportservice erbjuds äldre och handikappade som har svårigheter att anlita allmänna färdmedel.

Färdtjänst beviljas från fall till fall beroende på handikapp (enligt läkarintyg) och behov. Vid färdtjänstbeslut för äldre (enligt socialvårdslagen) tas även inkomster i beaktande. Färdtjänst beviljas inte för resor som ersätts av sjukförsäkringen.

Färdtjänst kan anlitas inom den egna kommunen och till gränsande kommunerna/städerna. Kontaktpersoner är socialarbetarna.

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 9.12.2019