suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Färdtjänst

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Färdtjänst kan beviljas, om funktionsförmågan försvagas p.g.a. ålder eller om handikappet förorsakar sådana rörelsesvårigheter, att personen med gravt handikapp inte kan använda kollektivfrafik utan oskäligt stora svårigheter.

Med färdtjänst avses möjligheten att använda vanlig taxi eller invataxi. Färdtjänst beviljas antingen enligt socialvårdslagen eller enligt handikappservicelagen.

Handikappservicen behandlar ansökan om färdtjänst. Ytterligare information om färdtjänst fås av handikappservicens sosialarbetare och servicehandledare.

För vem och på vilka villkor

Färdtjänsten är avsedd för gravt handikappade personer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 1.9.2020