suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Får- och getbidrag

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Får- och getbidrag betalas ut för slaktlamm och slaktkillingar i hela landet. För tackor och hongetter kan bidrag för tackor och bidrag för hongetter betalas ut i AB-regionen

Får- och getbidrag kan beviljas en husdjursgård som har lämnat in anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd. Anmälan om deltagande kan man göra i Vipu-tjänsten eller med pappersblanketten 184.

För vem och på vilka villkor

Får- och getbidrag beviljas för tackor och hongetter på basis av antalet stödberättigande dagar som djuren samlat. Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas i sin helhet för lamm och killingar som har slaktats under stödåret.

Bidragets belopp baserar sig på djurpuppgifterna i får- och getregistret.

EU-finansierade slaktbidrag (t.ex. bidrag för slaktlamm och slaktkillingar) kan betalas bara för djur som har slaktats i en anläggning som anmält sig till Livsmedelsverket. Kontrollera att det slakteri du anlitar är med på listan på Livsmedelsverkets webbplats.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021