suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Familjevård inom barnskyddet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Målet med familjevården är att erbjuda barnet personlig omsorg och vård, långvariga mänskliga relationer och ett tryggt hem. Under den tid som placeringen pågår har barnet rätt att hålla kontakt med människor som står barnet nära och fosterfamiljerna samarbetar med barnets biologiska föräldrar och olika myndigheter.

Valet av fosterfamilj och förflyttningen av barnet till ett nytt hem förbereds noggrant, alla parters åsikter respekteras, men främst med tanke på barnets bästa. Varje barn får en fosterfamilj som passar just honom eller henne och som binder sig till att sörja för barnets vård och fostran.

Målet med familjevården är att erbjuda barnet en stabil och trygg uppväxtmiljö. Dessutom behöver barnet hjälp med att bilda en ersättande tillgivenhets- och interaktionsrelation till samt förtroende för de vuxna som vårdar honom eller henne. Placeringen i fosterfamilj gäller alltid tills vidare. Situationen för barnet och dess biologiska föräldrar bedöms regelbundet vid klientplansdiskussioner. En socialarbetare som har hand om långvarig familjevård fungerar som stödperson för det placerade barnet, fosterfamiljen samt barnets biologiska familj.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjevård är avsedd för barn eller ungdomar som är klienter inom barnskyddet och som inte kan bo hos föräldrarna eller vårdnadshavaren, eller för vuxna som inte kan bo på egen hand även om de erhåller stöd. Även personer med utvecklingsstörning och rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan bo i familjevård.

Familjevården kan vara kort- eller långvarig och ges dygnet runt eller en del av dygnet. Syftet med familjevård är att ge möjlighet till vård under hemliknande förhållanden och till nära människorelationer. Familjevårdaren har rätt till lediga dagar.

Barn eller ungdomar som är i familjevård går normalt i skola. Personer med utvecklingsstörning eller rehabiliteringsklienter inom mentalvården i familjevård kan delta i arbets- eller dagverksamhet och till exempel erhålla transporttjänster. Även äldre personer är berättigade till transporttjänster.

Högst fyra barn under skolåldern, inklusive familjens egna barn, får vårdas i en familj med en vårdare. Om vårdarna är två i familjen, får högst sex barn sammanlagt vårdas. Som vårdare godkänns personer som på grundval av sin utbildning, erfarenhet eller egenskaper lämpar sig för uppgiften.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.12.2021