suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Familjerehabiliteringens tjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Familjerehabilitering hör till barnskyddets öppenvård. Syftet med stödåtgärder inom öppenvården är att främja och stödja barnets positiva utveckling samt stödja och stärka föräldrarnas och vårdnadshavarnas förmåga och möjligheter att fostra barnet. Öppenvårdens stödåtgärder är alltid frivilliga och baserar sig på samarbete med familjen.

Öppenvårdens stödåtgärder ska ordnas utan dröjsmål när ett b ...

Gör så här

Kontakta Villa Familjecenter, socialbyrån i Kannus eller familje- och socialcentret Pajala per telefon.

När ett barn blir klient hos barnskyddet får hen en egen socialarbetare som koordinerar tjänsterna som ordnas för barnet och familjen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Genom familjerehabiliteringen får din familj stöd att klara av vardagen och stöd i växelverkan mellan familjemedlemmarna. En socialarbetare hjälper din familj till exempel med att skapa en fungerande dagsrytm och att laga mat och göra andra uppgifter i hemmet. Socialarbetaren vägleder och stöder föräldrarna i fostran av barnen, hanteringen av ekonomin och planeringen av familjens framtid.

Familjerehabilitering är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård och institutionsvård. Rehabiliteringen är systematisk verksamhet vars syfte är att stöda föräldrarna i deras fostringsuppgift, stärka familjens egna resurser och garantera en trygg uppväxtmiljö för barnen.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023