suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Familjerådgivningen

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Familjerådgivningens tjänster finns till för barn och unga i Sibbo i åldern 0−17 år och för deras familjer. Till familjerådgivningen kan man vända sig om man är orolig för sitt barns utveckling. Familjerådgivningen hjälper också om man har problem med uppfostran, växelverkan eller föräldraskap eller om familjens situation på annat sätt är belastad.

Familjerådgivningen kan hjälpa till exempel om:

  • du som förälder är orolig för ditt barns beteende
  • utveckling, känsloliv
  • humör eller sociala färdigheter
  • det förekommer konflikter inom familjen eller er livssituation av någon annan orsak är svår
  • du funderar på frågor kring föräldraskap och uppfostran och det känns som att de egna resurserna inte räcker till

Arbetet på familjerådgivningen kan bestå av rådgivning, kartläggning av barnets och familjens situation, mer omfattande undersökningar eller en planerad vårdperiod. Tillsammans med dig diskuterar vi dins familjs situation och vilkens sorts stöd eller vård ni behöver. Kontakten utgår alltid från er familjs behov.

På familjerådgivningen arbetar två psykologer och en socialarbetare. Vi samarbetar även med läkare. Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria och man behöver inte ha en remiss för att ta kontakt.

Gör så här

Du kan kontakta familjerådgivningen via telefon eller genom att fylla i en blankett i Mina tjänster. Välj "Hälsovårdstjänster" och därifrån "Kontakt blankett för familjerådgivning eller familjearbete".

Vi ansvarar dig inom en vecka.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.11.2021