suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Familjerådgivning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Område: Borgå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Vi stödjer barn och unga i åldern 0─18 år och deras familjer i olika livssituationer. Tjänsterna är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria.

Ta kontakt om:

Du vill diskutera ditt barns utveckling, fostran eller föräldraskapet.

Du oroar dig över ditt barns beteende, humör eller annat som berör känslolivet.

Ditt barn har problem i daghemmet, skolan eller med sina vänner.

Det förekommer ständiga konflikter hemma.

Om föräldrarna överväger skilsmässa eller om familjen behöver hjälp med att komma över en skilsmässa.

Ditt barn eller din familj har drabbats av en oväntad förändring eller kris.

Vi ger handledning, råd och terapi och genomför olika undersökningar. Arbetet kan omfatta individuella, par- och familjeträffar samt nätverksarbete.

Till vår verksamhet hör också olika stödgrupper, till exempel skilsmässogrupper för barn och vuxna. Utöver klientarbete erbjuder vi konsultation och utbildning för våra samarbetspartner.

Du kan ringa familjerådgivningen, tfn 019 520 3290 eller stadens telefonväxel, tfn 019 520 211. Våra telefontider är mån– tors kl. 9–11 och kl. 13–14.

Familjerådgivningen fiinns på adressen Konstfabriksgatan 4 C, 3 vån, 06100 Borgå. 

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnfamiljer kan få uppfostrings- och familjerådgivningens tjänster för främjandet av barnets den ungas välbefinnande, uppväxt och utveckling samt som stöd för sitt föräldraskap. Personalen på rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor hjälper även familjer som har svårt att klara av vardagen och som upplever att de egna resurserna inte räcker till. Tjänsten tillhandahålls konfidentiellt.

Rådgivningen omfattar bedömning, handledning och annat stöd i anslutning till barnets och den ungas uppväxt, utveckling, människorelationer och sociala färdigheter. Yrkesutbildad personal inom socialarbete, psykologi och medicin kan medverka i arbetet.

Handledning, rådgivning, undersökningar, individuell terapi, par-, familje- och gruppterapi, talterapi och träning för fosterfamiljer är exempel på arbetsformer.