suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Familjeplaneringen erbjuder:

  • information om preventivmedel: rådgivning i valet av preventivmetod, användning och uppföljning
  • information om könssjukdomar
  • undersökningar och rådgivning angående behandling av barnlöshet
  • rådgivning och handledning angående abort

Besöken vid familjeplaneringen är avgiftsfria. För läkarundersökningstider som inte avbokats debiteras en avgift.

När man första gå ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Preventivservicen vid familjeplaneringen är riktad till alla kvinnor i Vasa som är under 50 år samt studerande i Vasa med hemadress på annan ort. Studerande vid universitetet får sin service genom SHVS.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning som stöd för sina egna familjeplaner. Rådgivning erbjuds i regel på social- och hälsovårdscentraler och sjukhus, mödrarådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen erbjuder också andra tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. De kan gälla till exempel barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, bekämpning av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten, sexuell läggning, könsupplevelse och parförhållande.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 26.10.2022