suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Preventivrådgivningen har som uppgift att upprätthålla och främja sexuell hälsa och välbefinnande samt att förebygga könssjukdomar och icke-önskade graviditeter. Målet är att hitta det ändamålsenliga och lämpliga preventivmedlet för varje individ och par. Preventivrådgivning ges i fråga om val av preventivmedel, i fråga om användning av preventivmedel och i fråga om uppföljning av användningen. Före mottagningen är det bra att fundera på vad man önskar sig av preventivmedlet och bekanta sig med de olika alternativen.

Soite erbjuder under 25 år gamla personer i Soites område avgiftsfria preventivmedel. Ungdomar kan få avgiftsfria preventivmedel från Soites preventivrådgivningar och studerandehälsovården. Till avgiftsfria preventivmedel hör hormonella preventivpiller, preventivringar, spiraler, implantat och kondomer. Tillsammans med en expert väljer den unga det preventivmedel som passar hen bäst.


Gör så här

Via elektroniskt uträttande av ärenden kan du beställa tid till preventivrådgivningen för att påbörja användning av preventivmedel, för byte av preventivmedel, för kontrollbesök och för papa-provtagning ifall en hälsovårdare eller läkare rekommenderat provtagning för dig. I tjänsten kan du beställa tid till en hälsovårdare i ditt eget område. Identifiering i tjänsten sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, dvs. mobil-ID. Beskriv vid behov kort orsaken till besöket i svarsfältet "Bokning/Ytterligare information". Alla tider som beställts till rådgivningen kan ses elektroniskt, och du kan ändra eller avboka återkommande kontrolltider 24 timmar före mottagningstiden.

Du kan också beställa tid till en preventivrådgivning i ditt eget område per telefon. Läkartider beställs per telefon eller i samband med ett besök hos en hälsovårdare.


För vem och på vilka villkor

De tjänster preventivrådgivningen erbjuder är avsedda för alla som behöver tjänster. Besöken på rådgivningen är avgiftsfria och konfidentiella.

För en icke-avbokad tid hos preventivrådgivningens läkare tas ut en klientavgift av 15 år fyllda klienter. Tiden bör avbokas två dygn på förhand.

Studerande som inte är från Karleby får preventivrådgivningstjänster också inom den egna studerandehälsovården.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning och andra tjänster som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan. Preventivmedels- och sexualrådgivning tillhandahålls i huvudsak på hälsocentraler och sjukhus, rådgivningsbyrån för mödravård samt av skol-, student och företagshälsovården.

Till tjänsterna i anslutning till den sexuella hälsan hör dessutom rådgivning i barnlöshet, bekämpning av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten samt frågor som gäller den sexuella läggningen och könsidentiteten.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite