suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Preventivrådgivningen har som uppgift att upprätthålla och främja sexuell hälsa och välbefinnande samt att förebygga könssjukdomar och icke-önskade graviditeter. Målet är att hitta det ändamålsenliga och lämpliga preventivmedlet för varje individ och par. Preventivrådgivning ges i fråga om val av preventivmedel, i fråga om användning av preventivmedel och i fråga om uppföljning av användningen. Före mottagningen är det bra att fundera på vad man önskar sig av preventivmedlet och bekanta sig med de olika alternativen.

Soite erbjuder under 25 år gamla personer i Soites område avgiftsfria preventivmedel. Ungdomar kan få avgiftsfria preventivmedel från Soites preventivrådgivningar och studerandehälsovården. Till avgiftsfria preventivmedel hör hormonella preventivpiller, preventivringar, spiraler, implantat och kondomer. Tillsammans med en expert väljer den unga det preventivmedel som passar hen bäst.

Gör så här

Via elektroniskt uträttande av ärenden kan du beställa tid till preventivrådgivningen för att påbörja användning av preventivmedel, för byte av preventivmedel, för kontrollbesök och för papa-provtagning ifall en hälsovårdare eller läkare rekommenderat provtagning för dig. I tjänsten kan du beställa tid till en hälsovårdare i ditt eget område. Identifiering i tjänsten sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, dvs. mobil-ID. Beskriv vid behov kort orsaken till besöket i svarsfältet "Bokning/Ytterligare information". Alla tider som beställts till rådgivningen kan ses elektroniskt, och du kan ändra eller avboka återkommande kontrolltider 24 timmar före mottagningstiden.

Du kan också beställa tid till en preventivrådgivning i ditt eget område per telefon. Läkartider beställs per telefon eller i samband med ett besök hos en hälsovårdare.

För vem och på vilka villkor

De tjänster preventivrådgivningen erbjuder är avsedda för alla som behöver tjänster. Besöken på rådgivningen är avgiftsfria och konfidentiella.

För en icke-avbokad tid hos preventivrådgivningens läkare tas ut en klientavgift av 15 år fyllda klienter. Tiden bör avbokas två dygn på förhand.

Studerande som inte är från Karleby får preventivrådgivningstjänster också inom den egna studerandehälsovården.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning som stöd till sina egna familjeplaneringar. Rådgivning tillhandahålls i huvudsak på hälsocentralen och sjukhus, rådgivningsbyrån för mödravård samt av skol-, student- och företagshälsovården.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen erbjuder även andra tjänster som främjar sexuell och reproduktiv hälsa. De kan till exempel behandla barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, förebyggande av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten, den sexuella läggningen, könsidentiteten och parförhållandet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 24.6.2020