suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Sexualrådgivningen kan kontaktas i ärenden, som berör sexualitet och parförhållande, t.ex. vid sjukdom, handikapp, medicinering, barnafödande, klimakterium och åldrande. Utmaningar för sexuallivet kan även vara tabun och myter om sexualitet, prestationskrav, olust, kroppsmissnöje, ovana att uttrycka sina behov och förväntningar.

Sexualrådgivning är till för alla åldrar, både kvinnor och män.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning som stöd till sina egna familjeplaneringar. Rådgivning tillhandahålls i huvudsak på hälsocentralen och sjukhus, rådgivningsbyrån för mödravård samt av skol- och studerandehälsovården.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen erbjuder även andra tjänster som främjar sexuell och reproduktiv hälsa. De kan till exempel behandla barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, förebyggande av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten, den sexuella läggningen, könsidentiteten och parförhållandet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 26.6.2020