suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Familjeplanering och preventivrådgivning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Preventivrådgivningen erbjuder dig hjälp vid val av preventivmedel, information och uppföljning. För att hitta det preventivmedel som passar dig bäst är det viktigt att du kommer och pratar med barnmorska eller hälsovårdare.

Då du fått information om alla alternativ, och hur de fungerar, kan du själv påverka ditt val på bästa sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg och vara nöjd med ditt val av preventivmetod.

Vid besöket diskuterar och kartlägger vi ditt hälsotillstånd, för att utesluta riskfaktorer. Vi stöder och informerar om hälsa, förhållanden och sexualitet. Målet är att minska antalet icke önskade graviditeter och förebygga könssjukdomar. Vi ger också stöd och råd vid abort.

Vi ger familjeplanering/preventivrådgivning vid alla våra rådgivningsenheter samt vid Ungdomsstationen Fiilis.

Gör så här

Kontakta preventivrådgivningens telefonrådgivning eller din skolhälsovårdare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Dina besök på våra preventivrådgivningar är avgiftsfria. Första läkarbesöket är avgiftsfritt, därefter faktureras en besöksavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning som stöd till sina egna familjeplaneringar. Rådgivning tillhandahålls i huvudsak på hälsocentralen och sjukhus, rådgivningsbyrån för mödravård samt av skol- och studerandehälsovården.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen erbjuder även andra tjänster som främjar sexuell och reproduktiv hälsa. De kan till exempel behandla barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, förebyggande av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten, den sexuella läggningen, könsidentiteten och parförhållandet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 10.11.2020