suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Familjehusen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Familjehusen ordnar öppen, invånarorienterad verksamhet för småbarnsfamiljer.

Familjehusen är mötesplatser, aktivitetscentra och informationsställen för småbarnsfamiljer.

I dem ordnas även kurser och gruppverksamhet för föräldrar, barn och yrkesmänniskor som arbetar med småbarnsfamiljerna i området.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.12.2021