suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Familjedagvård

  • Tjänst
  • Lappträsk
  • Offentlig tjänst

Kommunal familjedagvård är dagvård där kommunen har anlitat en familjedagskötare.

Familjedagvårdens pedagogiska verksamhet liknar vård, fostran och undervisning av ett barn i hemmet. Familjedagvården ger en naturlig ram för ett barns tillväxt och utveckling. Dessutom ingår guidade aktiviteter (pyssel, läsa böcker, göra musik, mindre lektioner, utflykter etc.) samt lek- och arbetsuppgifter där bar ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föräldrar kan söka småbarnspedagogikplats för sitt barn genom den privata familjedagvården. En privat familjedagvårdare är en företagare som sköter barn vanligtvis i sitt eget hem. Gruppen kan bestå av fyra barn som behöver heltidsvård och ett barn som behöver deltidsvård och som antingen är i förskoleåldern eller en skolelev. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med i gruppen. Privata familjedagvårdare övervakas av myndigheter.

Ansvarig för tjänsten

Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Ansvarig för texten: Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Uppdaterad: 8.11.2021