suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Familjedagvård

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

En liten grupp möjliggör en lugn vardag och lekmiljö för barnen. Familjedagvårdarna genomför under varje vårddag kommunens plan för småbarnspedagogik tillsammans med barnen. Gemensamma händelser och evenemang, såsom t.ex. gymnastik, samlar regelbundet områdets familjedagvårdare och barn kring gemensam verksamhet, varvid barnet får erfarenhet också av större grupper.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan vården inleds.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få vård.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiftens storlek påverkas av familjens storlek, inkomster och vårddagarnas längd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn i familjedagvården vid sidan av daghemmen. Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens eller barnets hem.

En familjedagvårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och en förskolelev eller skolelev i deldagvård. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn inom familjedagvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 12.11.2020