suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Familjedagvård i vårdarens hem

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Familjedagvårdaren är anställd av staden och vårdar barn i sitt eget hem. Barngruppen består av fyra barn under skolåldern.

Familjedagvård är småbarnspedagogik för barn under skolåldern i en liten grupp som betonar lek och samvaro fri från brådska. I familjedagvård kombineras vård, fostran och lärande till en helhet.

Familjedagvård är verksamhet som sker i familjedagvårdarens hem. Familjedagvårdaren har grundkurs eller yrkesexamen i familjedagvård eller någon annan lämplig utbildning inom den pedagogiska branschen. I gruppen kan finnas högst fyra barn i behov av dagvård på heltid. I gruppen kan också placeras ett förskolebarn eller skolbarn i eftermiddagsvård.

Familjedagvårdarens arbetstid grundar sig på barnens vårdtider. Verksamhetstiden är vanligtvis 8-9 timmar per dag. Då barnets dagvård inleds kommer man skilt överens om barnets dagliga vårdtider. Avgifterna för kommunal familjedagvård fastställs på samma grunder som i daghem. Familjedagvård ansöks med en ansökan om småbarnspedagogik.

I Vanda finns det för tillfället tillgång till finskspråkig kommunal eller privat familjedagvård.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan vården inleds.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få vård.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn i familjedagvården vid sidan av daghemmen. Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens eller barnets hem.

En familjedagvårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och en förskolelev eller skolelev i deldagvård. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn inom familjedagvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 27.6.2022