suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Familjedagvård

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens hem, i barnets hem eller i ett separat planerat gruppfamiljehem.

Familjedagvård är småbarnspedagogik för barn under skolåldern som betonar hemlikhet, grundläggande vård, lek och en icke brådskande atmosfär.

I familjedagvården formas vårdarens arbetstid utgående från barnens vårdtider. Verksamhetstiden är huvudsakligen 8–9 timmar per dag. Vårdtiderna avtalas närmare före dagvården börjar.

Familjedagvård kan vara familjedagvård hemma hos vårdaren, gruppfamiljevård och trefamiljsdagvård.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan vården inleds.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få vård.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Barn i dagvårdsålder (ca.10 mån.-6 år) i Esbo. Barn i övriga kommuner i huvudstadsregionen (Helsingfors, Grankulla, Vanda) alltefter avtal kommuner emellan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn i familjedagvården vid sidan av daghemmen. Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens eller barnets hem.

En familjedagvårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och en förskolelev eller skolelev i deldagvård. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn inom familjedagvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 5.10.2022