suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Familjecentret

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Vasa stad
Område: Vasa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Målet är att utveckla samhörigheten på bostadsområdena, vilket ökar invånarnas trivsel och främjar sociala nätverk.

Familjecentrets verksamhet byggs upp kring en tanke- och verksamhetsmodell som baserar sig på samarbete och vars mål är att stärka barnfamiljernas välmående, föräldrarnas parrelation och föräldraskapet. Arbetet är branschöverskridande och nätverkande. Målet är att utveckla en allt starkare handlingsmodell för tidigt stöd, där en central faktor är växelverkan mellan familjerna och arbetstagarna som jobbar med dem. I eventuella problem försöker man ingripa tidigt genom förebyggande arbete. I många fall innebär detta en utökning av de sociala kontakterna.

Samhället är nuförtiden allt mångformigare både i fråga om värden, befolkning och verksamhet. Invånarna har möjlighet att berika sitt bostadsområde genom ökad funktionsduglighet och samhörighet. Familjecenterverksamheten baserar sig på medborgaraktivitet. Myndighetsverksamheten möjliggör och stöder invånarnas eget initiativ och fungerar som igångsättande kraft.

Människan har ett behov av att höra till ett sammanhang. För en del är det arbetsgemenskapen, familjen, släkten, hobbygruppen… Det kan också vara det egna bostadsområdet och människorna där! Någon är bra att skriva, någon att teckna, någon att leda, någon tycker om att motionera, att baka, att servera kaffe eller att arbeta med hantverk! Vi kan allt möjligt och alla behövs! Det finns nog sådana som vill göra saker, bara arbetsmängden som krävs är rimlig!


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad