suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Familjearbete

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Familjearbete är hjälparbete som görs tillsammans med familjen och som syftar till förändring. Familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

Innan intensivt familjearbete inleds görs en detaljerad plan för familjearbetet. Klientplan görs i samarbete mellan barnet och barnets föräldrar, familjearbetet och den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Familjearbetet kan ordnas i anslutning till rådgivningen, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentret. Familjearbete kan också utföras hemma hos familjen.

Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 26.10.2022