suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Familjearbete

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Familjearbete är hjälparbete som görs tillsammans med familjen och som syftar till förändring. Familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

Innan intensivt familjearbete inleds görs en detaljerad plan för familjearbetet. Klientplan görs i samarbete mellan barnet och barnets föräldrar, familjearbetet och den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Kommunen ansvarar för familjearbetet. Familjearbetet kan utföras hemma hos familjen eller i kommunens lokaler. Det kan ordnas i anslutning till rådgivningsbyrån, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentralen.

Familjearbetet är till för alla familjer. Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020