suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Familjearbete

 • Tjänst
 • 10 kommuner
 • Offentlig tjänst

Syftet med familjerarbete är att stödja barnfamiljernas välbefinnande och att stärka föräldraskapet. Till det hör diskussioner och handledning i fråga om att sköta ärenden. Man funderar tillsammans på sätt att få vardagen att fungera bättre samt sätt att lösa problemsituationer i föräldraskapet och omsorgen (växelverkan, dygnsrytm, gränser och regler, gemensamma aktiviteter). Vid sidan om detta kan man också ha möten i form av aktiviteter (utflykt till ett vindskydd eller en pulkabacke, bowling osv.)

Gör så här

Kontakta Villa Familjecenter, Kannus socialbyrå eller Familje- och socialcentret Pajala per telefon.

En socialarbetare inom familjetjänsterna eller barnskyddet gör tillsammans med familjen en bedömning av familjens stödbehov, och ett alternativ kan vara familjearbete.

För vem och på vilka villkor

Familjearbete är avsett för familjer:

 • med minderåriga barn
 • som önskar stöd för sin funktionsförmåga eller resurser
 • som önskar stärka vardagsrutinerna och det egna kunnandet
 • som har utmaningar i föräldraskapet
 • om man är oroad över ett barns eller en ungdoms uppväxt, utveckling eller uppfostran
 • om det finns utmaningar i växelverkan mellan familjemedlemmarna
 • om det pågår en förändringssituation i familjen
 • om stödet från närståendenätverket inte är tillräckligt

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Kommunen ansvarar för familjearbetet. Familjearbetet kan utföras hemma hos familjen eller i kommunens lokaler. Det kan ordnas i anslutning till rådgivningsbyrån, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentralen.

Familjearbetet är till för alla familjer. Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 12.5.2020