suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Familjearbete

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Familjearbete är en socialservice, vars avsikt är att i ett tidigt skede erbjuda stöd i föräldraskapet och i att hantera vardagen.

Barnfamiljer i Kristinestad kan genom familjearbete få stöd, råd och handledning i sitt föräldraskap. Tillsammans med familjen sätter man upp mål och utvärderar hur målsättningarna uppnåtts.

Stödet sker via gemensamma samtal, deltagande i familjens vardag samt genom olika arbetsmetoder. Familjearbetet utövas till största delen i familjens hem. Familjearbetarna kan vid behov även delta med familjen med familjen i möten som gäller barnet eller familjen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Kommunen ansvarar för familjearbetet. Familjearbetet kan utföras hemma hos familjen eller i kommunens lokaler. Det kan ordnas i anslutning till rådgivningsbyrån, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentralen.

Familjearbetet är till för alla familjer. Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 2.3.2020