suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Familjearbete för barnfamiljer

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Målet för familjearbetet är att främja välbefinnandet i barnfamiljen och stärka föräldraskapet. Tanken är att familjen ska få tidigt stöd och handledning för olika livssituationer och också mindre bekymmer.

Familjearbetet riktar sig till föräldrar som väntar barn och till familjer med barn i rådgivnings- och skolåldern. Familjen deltar aktivt i planeringen av stödåtgärderna. Familjearbetet utförs i huvudsak hemma hos familjen. Familjehandledningen är konfidentiell och avgiftsfri.

Familjehandledaren kan hjälpa om:

- du/ni har frågor som gäller graviditeten eller livet med babyn

- du/ni har frågor som berör barnuppfostran eller barnens utveckling

(t.ex. om babyn gråter mycket, barnet har problem med sömnen eller

familjen har svårt att få vardagen att gå ihop)

- du/ni behöver någon att dela de känslor och bekymmer som gäller livet i - barnfamiljen och eventuella svårigheter att orka som förälder

- du är utmattad eller deprimerad

- du/ni vill ha mer information om tjänsterna för barnfamiljer och -

möjligheterna att få stöd

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Kommunen ansvarar för familjearbetet. Familjearbetet kan utföras hemma hos familjen eller i kommunens lokaler. Det kan ordnas i anslutning till rådgivningsbyrån, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentralen.

Familjearbetet är till för alla familjer. Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 16.5.2022