suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Familjearbete

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Borgå stads socialtjänsters familjearbete stöder föräldraskapet, växelverkan inom familjen och hantering av vardagen. Familjearbetet görs hemma hos familjen.

Vi strävar efter att stärka familjens resurser tillsammans med familjen, så att den kan fortsätta med egna krafter efter ett utmanande livsskede. Vi ställer målen för arbetet tillsammans med familjen.

Ett gott samarbete med familjens nätver ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du kan få familjearbete om socialarbetaren som gör en bedömning av din familjs situation ser att ni kan få hjälp av servicen. Stödet kan beviljas av olika orsaker, till exempel barnets svåra trotsålder, avsaknad av rutiner i vardagen, olika åsikter om uppfostringsmetoder eller avsaknad av dem.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021