suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Fakturering av hushållsvatten

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst
Område Korsholm
Tillgängliga språk finska, svenska

Kunden ska på egen hand läsa av sin vattenmätare och uppge de värden som behövs för faktureringen. Detta ska göras årligen vid den tidpunkten som fastställs av vattentjänstverket.

Om uppgifterna inte inlämnas inom utsatt tid har vattentjänsteverket rätt att fakturera enligt uppskattning eller uppbära ersättning för avläsning enligt prislistan. Dessutom påförs en påminnelseavgift för utebliven avläsning.


Gör så här

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att uppge vad det står på vattenmätaren när vattenverket frågar efter det.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hushållsvatten från ett vattenverk är avgiftsbelagt. I ett bostadsaktiebolag faktureras invånarna i allmänhet månatligen för vattnet. Små fastigheter, såsom egnahemshus, kan faktureras några gånger om året. Priset på rent vatten påverkas av kostnaderna för vattentäkt, vattenbehandling och distributionsnät. Vattenkonsumtionen mäts med vattenmätare i varje fastighet.

Även behandlingen av avloppsvatten är avgiftsbelagd. Priset utgörs av kostnaderna för avloppsnätet och behandlingen av avloppsvattnet. Behandlingen av avloppsvatten är vanligen dyrare än att köpa rent vatten. Behandlingsavgifterna för tvättvatten från slambrunnar och avloppsbrunnar och till exempel hönserier är högre än behandlingsavgifterna för vanligt hushållsavloppsvatten.


Servicen tillhandahålls av: 
Korsholms kommun