suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby Vatten

Fakturering av hushållsvatten

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Karleby Vattens avgifter fastställs av Vattenverksdirektionen. Till grund för avgifterna ligger den mängd vatten som används på fastigheten (m3). Vattenkonsumtionen mäts med vattenmätare som installerats av vattenverket. Om kunden leder sitt dagvatten (regn-, smält- eller dräneringsvatten) i ett spillvattenavlopp även om det på området finns ett separat system kan vattenverket uppbära förhöjd avloppsvattenavgift. Grundavgift uppbärs tills fastigheten slutgiltigt avskiljs från vattenverkets nätverk.

Små konsumenter faktureras fyra gånger om året.

Gör så här

Ange vattenmätarens värde när vattenverket frågar efter det.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hushållsvatten som vattenverket levererar är avgiftsbelagt. I bostadsaktiebolag betalar invånarna vanligtvis månatligen för vattnet. Små fastigheter, såsom egnahemshus, betalar vattenavgiften några gånger om året. Priset på rent vatten påverkas av kostnaderna för vattentäkt, vattenbehandling och distributionsnät. Vattenkonsumtionen mäts med vattenmätare i varje fastighet.

Fastighetsspecifika vattenmätare mäter vattenförbrukningen.

Även behandlingen av avloppsvatten är avgiftsbelagd. Priset utgörs av kostnaderna för avloppsnätet och behandlingen av avloppsvattnet. Behandlingen av avloppsvatten är vanligen dyrare än att köpa rent vatten. Behandlingsavgifterna för tvättvatten från slambrunnar och avloppsbrunnar och till exempel hönserier är högre än behandlingsavgifterna för vanligt hushållsavloppsvatten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby Vatten
Ansvarig för tjänstenKarleby Vatten
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Karleby Vatten
Uppdaterad: 11.3.2021