suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Faderskapsutredningstjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

När ett barn föds utom ett äktenskap, förutsätter fastställandet av faderskapet åtgärder av barnets föräldrar och av myndigheterna. Ett erkännande av faderskap kan tas emot av en hälsovårdare eller barnmorska vid en moderskapsrådgivning under graviditeten om det är klart att erkännaren är fader till barnet. Modern ska godkänna erkännandet, både modern och erkännaren ska ha sådana identitetshandlingar som förutsätts enligt förordningen och båda ska förstå innebörden av erkännandet.

Om faderskapet till ett barn som föds utanför äktenskapet inte har erkännts i rådgivningen innan barnet föds, erkänns faderskapet i efterhand hos barnatillsyningsmannen. Befolkningsregistrets upprätthållare (magistraten) skickar uppgifterna om ett barn som fötts utanför äktenskap till barntillsyningsmannen, varefter barnatillsyningsmannen kallar modern och den eventuella fadern till en utredning av faderskapet. båda föräldrarna ska personligen vara närvarande vid erkännandet. Barnatillsyningsmannen har rätt att på initiativ av modern ta faderskapsärendet till tingsrätten om mannen inte frivilligt erkänner faderskapet.


Gör så här

Erkännandet av faderskapet kan innan barnet föds göras vid mödrarådgivningen och efter att barnet fötts vid barntillsyningsmannen.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun